digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 375
Identificador d'enviament: 359
Submission UUID: 05410029-b5cc-4379-bc32-0449335d73b5
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 09:36
Completed: dc., 25/10/2023 - 10:06
Canviat: dc., 25/10/2023 - 10:06

Remote IP address: 185.73.171.215
Enviat per: BAULACREIX SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

BAULACREIX SCCL
1983 (Baulacreix SCCL)
http://www.treasurefamilyapp.com
F60662939 (Baulacreix)
08902
direcció del projecte TreaSureFamilya app
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim però ens aniria bé
Agent d'atenció a la persona usuària, Community manager, Programador/a
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“).
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
{Buit}
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
No estic segura / segur
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
11
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
No ho sé
No ho sé
Jamgo, CDmon, claraboia, apostrof
Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Tandem social, apostrof, Clarbaoia, Jamgo
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
pc i connecxió a internet
Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
no els he resolt encara
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Amb l'Ateneu de l'hospitalet hem tingut suport per a la creació de la coopèrativa de 2n grau
Amb Matchimpulsa es van fer varies reunions amb diferents professionals (jo encara no estava al projecte i no ho se del tot)
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
no ho se