digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 379
Identificador d'enviament: 363
Submission UUID: 3195e02a-7449-4b0b-a475-8c43d23970e6
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 15:07
Completed: dc., 25/10/2023 - 15:31
Canviat: dc., 25/10/2023 - 15:31

Remote IP address: 95.23.220.78
Enviat per: Human CTA
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Human CTA
2020
https://humancta.org/
F67588384
08024
Operacions i finances
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim però ens aniria bé
Programador/a
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Odoo, Quipu
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…)
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Odoo
{Buit}
{Buit}
No ho sé
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
10
Un nombre similar d'homes i dones
Entre 30-50 anys
1
No ho sé
No tenim pla d'igualtat
No ho sé
Facto, gestora
Xarxa d'Economia Solidària (XES)
{Buit}
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Coopmaresme
Lidera (Barcelona Activa)
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}