digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 374
Identificador d'enviament: 358
Submission UUID: adb7b878-72b5-45d1-9751-1b7b38018053
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 09:32
Completed: dc., 25/10/2023 - 10:43
Canviat: dc., 25/10/2023 - 10:43

Remote IP address: 62.174.166.20
Enviat per: Descoberta s.l
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Descoberta s.l
2010
www.descoberta.cat
B65433740
8879
Administrador-gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
No la tenim però ens aniria bé
Community manager, Disseny gràfic
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Teams (disposem del 365 a l'empresa)
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
En tenim una de pròpia, feta a mida.
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-learning (tipus Moodle), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio)
intranet de gestió de clients i de gestió de webs comercials
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Practicitat, costum
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
35
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
2
No
No tenim pla d'igualtat
No
No
A cap
Arç cooperativa, Fundació Ferrer i Guàrdia. Cooperativa estel. Espai coneix.
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Només per a aquelles persones que ho demanen
365 en general
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius
Protocols i planificació. Més formació en 365 (la iniciem en breu)
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Càpsules BCN activa
Accelera Creixement DIBA
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Consultoria