digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 373
Identificador d'enviament: 357
Submission UUID: 7cda086b-707c-4d04-9146-57e500cf94e6
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 08:48
Completed: dc., 25/10/2023 - 09:36
Canviat: dc., 25/10/2023 - 09:36

Remote IP address: 92.178.241.93
Enviat per: Volungo
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Volungo
2023
https://www.volungo.com
G13821863
08036
CEO
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Administrador/a de sistemes, Analista de sistemes, Arquitecte de sistemes, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Programador/a, Responsable de seguretat TIC
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM)
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Cap de les esmentades
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“).
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
Domini públic
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
0
Majoritàriament homes
Menys 30 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
No ho sé
InnoBA
Federació catalana de voluntariado social
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Gestor de tareas. Plataforma de Video llamadas.
Efectivitat de les reunions, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Todavia no lo sé... estamos buscando alternativas.
No
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Asesoramiento de Torre Jussana, Programa de incubación de Barcelona Activa, Programa de incubacion de Santander X, Programa de Aceleracion de Esade eWorks.
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
No hemos recibido ayudas.
No lo sé.