digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 372
Identificador d'enviament: 356
Submission UUID: ded78bf6-c0e7-43ce-85ef-fe350d00e28a
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 07:48
Completed: dc., 25/10/2023 - 08:08
Canviat: dc., 25/10/2023 - 08:08

Remote IP address: 37.29.228.123
Enviat per: AMOR VINTAGE
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

AMOR VINTAGE
2023
No la tenim encara
46639480B
43830
CEO i directora creativa
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Community manager
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Encara no hem començat activitat, excepte els cursos
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Cap de les esmentades
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
encara no tenim plataforma web
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”)., Facilita la provisió de productes o serveis orientats a l’administració pública (“empresa a govern”).
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
encara no tenim
No recollim cap dada
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
No es considera en cap cas actualment
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
2
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
No
en aquest moments encara no tenim activitat
amb cap, però volem estar vinculades a asociacions de dones en risc exclusió
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
zoom
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Interrupcions per temes personals o domèstics, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
amb reunions
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
programa IMPACT TECH de Barcelona Activa
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
tots