digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 371
Identificador d'enviament: 355
Submission UUID: 8ecbab0a-7a42-4f54-9e62-7391ab440a3f
Submission URI: /ca/digitest

Created: dl., 23/10/2023 - 13:24
Completed: dl., 23/10/2023 - 13:51
Canviat: dl., 23/10/2023 - 13:51

Remote IP address: 217.130.115.245
Enviat per: MeditArt
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

MeditArt
2023
meditart.art
X3240570P
08394
Directora
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
en búsqueda de programador y community manager
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Firma, Miro
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-learning (tipus Moodle), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
Domini públic, Creative Commons o altre llicència oberta, Copyright
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc), No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
1
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
{Buit}
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No ho sé
{Buit}
InnoBA
{Buit}
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Traçabilitat del temps de treball, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
No
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}