digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 326
Identificador d'enviament: 310
Submission UUID: 3e1fbf74-0731-47e4-8837-afccbb4d9c07
Submission URI: /ca/digitest?page=start

Created: dt., 11/04/2023 - 07:41
Completed: dt., 11/04/2023 - 08:14
Canviat: dt., 11/04/2023 - 08:14

Remote IP address: 83.45.110.103
Enviat per: Nou Patufet SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Nou Patufet SCCL
2015
https://noupatufet.coop
F66590258
08012
Sòcia
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Especialista de mitjans digitals
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Gmail, whatsapp, Clickedu, Trello, Notion, Meet, Zoom, Sharepoint, Slack.
Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Ho desconeixem
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
E-learning (tipus Moodle), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement, Requereix invertir temps en aprenentatge
Copyright, Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
29
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
No ho sé
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, Associació empresarial de cooperatives de Catalunya, Federació de cooperatives de Catalunya
Gestió Integral, BitLab
No
8. Model organitzatiu i digitalització
No l’apliquem en cap cas
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Cibernàrium
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
Dispositius electrònics escoles concertades.
Suport en la gestió digital del dia a dia. Formacions específiques.