digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 323
Identificador d'enviament: 307
Submission UUID: cac806eb-7179-4988-aa6c-c084da3f0ae0
Submission URI: /ca/digitest

Created: dg., 09/04/2023 - 17:56
Completed: dg., 09/04/2023 - 18:09
Canviat: dg., 09/04/2023 - 18:09

Remote IP address: 213.195.97.61
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Descontrol Editorial i Impremta SCCL
2019
HTTPS://www.descontrol.cat
F67353789
08014
Coordinador
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Community manager, Disseny web
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Telegram
Eina de gestió de comptabilitat, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Contasol
DPL (Programari propi que estem desenvolupant per a la gestió de venta de llibres)
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Libre office
DPL (programa propi)
Thunderbird
Creative Commons o altre llicència oberta
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
7
Majoritàriament homes
Entre 30-50 anys
1
No
No tenim pla d'igualtat
No
{Buit}
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Només per a aquelles persones que ho demanen, Amb un percentatge fix de temps, en relació a les hores de treball totals, De manera incremental o accentuada des de la pandèmia del Covid
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}