digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 320
Identificador d'enviament: 304
Submission UUID: a917ccca-dc7c-46f0-959e-94ba8f624c47
Submission URI: /ca/digitest

Created: dg., 09/04/2023 - 09:40
Completed: dg., 09/04/2023 - 10:28
Canviat: dg., 09/04/2023 - 10:28

Remote IP address: 31.221.248.9
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

LA SELVA ECOSISTEMA CREATIU SCCL
2018
www.laselva.coop
F67296624
08005
Administrativa
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
Gestor/a de projectes i serveis
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
thunderbird, gmail, Whatsapp, google meet, Trello.
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Open Office Calc, Quipu, Paquet Google, PimeFactura, Emix
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Un dels socis quan el vam expulsar es va fer un usuari super administrador del Drive i ens va robar documentació.
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
open Office, Thunderbird
Domini públic, Creative Commons o altre llicència oberta, Copyright, Sense llicència
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No ho sé
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
-41
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
4
1
No tenim pla d'igualtat
No
Som connexió, Som energia, Barabara educació, Associació Taula Eix Pere IV, utilitzem el cercador de la XES
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Coòpolis, Associació Taula Eix Pere IV, Xarxa Local de la XES de Sant Martí, COOP57
FilmmClub
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
paquet Google Workspace, whatsapp, el telèfon.
Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral, diferència horaria quan es teletreballa des d'un altre país.
la diferència horària l'hem resolt treballant juntes quan en els dos països es horari laboral, la resta no estant resolts, ho fem el millor que podem.
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Coópolis
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
Enfortim l'ESS, Impulsem el que fas, Porjectes SIngulars, Kit Digital, Formació + Ocupació, Projectes Europeus
{Buit}