digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 328
Identificador d'enviament: 312
Submission UUID: 0e5d3c01-4860-460a-88c6-6f7e29e22f02
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 11/04/2023 - 10:44
Completed: dt., 11/04/2023 - 11:35
Canviat: dt., 11/04/2023 - 11:35

Remote IP address: 79.152.193.181
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Barabara Educació SCCL
2013
http://barabaraeducacio.org/
F66267287
08005
responsable
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
Agent d'atenció a la persona usuària, Community manager, Formador/a TIC, Gestor/a de projectes i serveis
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), E-learning (tipus Moodle), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual
7. Composició i impacte social
8
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
Tenim pla d’igualtat que contempla mesures relacionades amb la digitalització.
Totes les dades analitzades hauran d'estar desagregades.
Totes les fonts de recollida de dades han de comptar amb un llenguatge inclusiu i no sexista.
Tenim protocol de prevenció i actuació contra l'assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual que inclou la relació amb qualsevol tipus d'organització proveidora.
No
pangea.org, moodle, nextcloud, roundcube
Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, BiciHub, Taula Eix Pere IV
Drecera SCCL
Doble Via SCCL
Biciclot SCCL
Taula Eix Pere IV
Associació BiciHub
Arrels advocats SCCL
La Selva, ecosistema creatiu SCCL
Associació Catnova
Fundació Formació i Treball
Fundació Vicente Ferrer
Associació REDs
Creu Roja
Fundació Oxfam Intermon
Federació de Cooperatives d'ensenyament de Catalunya (EscolesCoop)
Federació de Cooperatives d'alumnes de Catalunya (AlumnesCoop)

Arttec, projecte de formació en tecnologia dirigit principalment a dones. Projecte impulsat en intercooperacio amb Drecera SCCL, Fundació CIM UPC i espais telemàtics SL.
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Només per a aquelles persones que ho demanen, Amb un percentatge fix de temps, en relació a les hores de treball totals
Zoom, teams, nextcloud, Contasol
Interrupcions per temes personals o domèstics, Confusió respecte a canals de comunicació
{Buit}
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet innovar i créixer com a organització, Permet alinear la estratègia en l'anàlisi de les dades
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Formacions especifiques a Coopolis i a Innoba. Subvencions ESS. participació al programa MatchImpulsa
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}