digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 384
Identificador d'enviament: 368
Submission UUID: 195da012-c9ee-4848-90fe-1425f2f294fd
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 02/11/2023 - 09:58
Completed: dj., 02/11/2023 - 10:28
Canviat: dj., 02/11/2023 - 10:28

Remote IP address: 151.237.222.219
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

El Garbell Formació i consultoria
2023
{Buit}
F56449895
08700
Cofundadora
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
Community manager, Especialista de mitjans digitals, Formador/a TIC, Programador/a
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Zoom, Teams, Whatapp, Trello
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
Creative Commons o altre llicència oberta
No recollim cap dada
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
2
Un nombre similar d'homes i dones
Menys 30 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
{Buit}
{Buit}
{Buit}
SomIA ¡, un projecte de formacio en eines d'IA generativa per a combatre la bretxa digital en grups de persones vulnerables
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Eines de reunió digitals, plataformes de treball colaboratiu
Traçabilitat del temps de treball, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Amb reunions presencials de tant en tant
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
-impacTech
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Ajudes a la contractació