digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 381
Identificador d'enviament: 365
Submission UUID: 8769bf45-9058-46b0-a5d5-c206040c985d
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 26/10/2023 - 10:02
Completed: dj., 26/10/2023 - 11:03
Canviat: dj., 26/10/2023 - 11:03

Remote IP address: 2.152.202.130
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Psychotherapy And Counselling World Association
2021
https://pacwaa-w.org/es/about-us/
G09832403
8012
Presidenta/ directora ejecutiva
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Especialista de mitjans digitals
Equilibri entre homes, dones i persones no binàries
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Skype.
Google meat.
Correo electonico google
Mesajería móbil.
{Buit}
No tenemos, nos iría bien.
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Allotjament web
Atacs per denegació de servei (DoS), Programa maliciós
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners)
Gestió de continguts (tipus Wordpress)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Web.
Creative Commons o altre llicència oberta, Copyright
Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc), No ho sé
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
10
Un nombre similar d'homes i dones, incloent persones no binàries
Més de 50 anys
5
No
No tenim pla d'igualtat
No ho sé
Ecuador: Socialmediaec
{Buit}
No estamos aún afiliados, hemos solicitado.
Es de forma implicita la iniciativa frente a la becha digital de género. Nos gustaría realizar mejor pata llegar en mejores condiciones.
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Skype.
Googlemeet
Efectivitat de les reunions, Problemes tècnics i/o informàtics
La ventaja d epoder llegar a más gente y muy a la distancia.
No
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Programa de ideas maduras.
Camino a la solidesa.
Tutorias personales de cada programa
Programas en LinkdIn
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Otras ayudas como colaboraciones.