digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 333
Identificador d'enviament: 317
Submission UUID: 883eee55-7240-4270-b4ca-be1166d7dfc2
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 12/04/2023 - 09:43
Completed: dc., 12/04/2023 - 10:19
Canviat: dc., 12/04/2023 - 10:19

Remote IP address: 92.186.120.62
Enviat per: El Pa Sencer SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

El Pa Sencer SCCL
2019
http://www.elpasencer.coop
F67484071
08036
Tresorer del Consell Rector
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Gestor/a de projectes i serveis
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Programa maliciós
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Ubuntu, el 75% de la cooperativa
Domini públic
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina
7. Composició i impacte social
4
Majoritàriament homes
Més de 50 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
https://xes.cat/protocol-davant-dassetjaments/
Col·lectiu Ronda, Tres Cadires SCCL, EcoCentral, Alterbanc, Estraperlo Cooperativa Integral, XES, BTactic SCCL, REAS País Valencià, La Pera Comunicació SCCL, Menjadors Ecològics, etc.
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis
AlterBanc, REAS País Valencià, Keras Buti, EcoCentral, Opcions, La Kosturica, Ecologistes en Acció, Ecomenja, Ecoarrels, Vatua L’Olla, XAMEC, L’Esberla SCCL, La Marmita, Menjadors Ecològics, Arran de Terra SCCL, Antígona Procesos Participativos
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
OpenOffice, Zoom, Telegram, WhatsApp, KanbanFlow, Nubo, Trello, TeamUp
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Problemes tècnics i/o informàtics, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Mitjançant l'aplicació de normes internes i cures.
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}