digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 333
Identificador d'enviament: 317
Submission UUID: 883eee55-7240-4270-b4ca-be1166d7dfc2
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 12/04/2023 - 09:43
Completed: dc., 12/04/2023 - 10:19
Canviat: dc., 12/04/2023 - 10:19

Remote IP address: 92.186.120.62
Enviat per: El Pa Sencer SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació Yes
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa Yes
Nom de l’organització: El Pa Sencer SCCL
Any de creació: 2019
Pàgina web: http://www.elpasencer.coop
CIF de l'empresa (o persona autònoma): F67484071
Codi postal de la seu principal de l’organització: 08036
Correu de contacte de l’organització: tomas@elpasencer.coop
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? Tresorer del Consell Rector
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? Cooperativa
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa De treball associat
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? Món rural i sobirania alimentària
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica Fons públics en subvencions, Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs), Venda de béns o serveis
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? Cap de les esmentades
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? Venda de productes en línia
Microfinançament
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret?
Si us plau especifiqueu Aplicacions de Suport Associatiu
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? 101.000-250.000 €
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu La tenim igualitàriament
Navegació i comunicació a Internet La tenim igualitàriament
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital No la tenim però ens aniria bé
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) La tenim igualitàriament
Tractament de la informació gràfica i audiovisual No la tenim però ens aniria bé
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) La tenim igualitàriament
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) No la tenim però ens aniria bé
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) La tenim igualitàriament
Comunicació i col·laboració en línia La tenim igualitàriament
Creació de continguts audiovisuals No la tenim però ens aniria bé
Creació o manteniment de codi i programari No la tenim però ens aniria bé
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals No la tenim però ens aniria bé
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? Gestor/a de projectes i serveis
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? Equilibri entre homes i dones
Correu electrònic Constantment
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) Constantment
Vídeo conferència Sovint
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) Sovint
Listes de correu / butlletins digitals De vegades
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”?
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? Programa maliciós
Desenvolupament web Menys de 1000 €
Comunicació i màrqueting digital Cap
Gestió i protecció de dades Cap
Seguretat digital Menys de 1000 €
Formació en noves tecnologies Cap
Contractació persones amb perfil TIC Cap
Nou programari Cap
Serveis al núvol Menys de 1000 €
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? No
Les eines que feu servir són de programari lliure? Parcialment
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: Ubuntu, el 75% de la cooperativa
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? Domini públic
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? No
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? No
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca Ho resolem com millor sabem
Programació / disseny de la nostra web o plataforma Ningú s’encarrega
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma Ningú s’encarrega
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials Ho resolem com millor sabem
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats Ho resolem com millor sabem
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? S’aplica de manera habitual i integral
Guia d'estil per continguts Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Manual de comunicació interna No ho apliquem
Reunions específiques al respecte Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Assessorament extern No ho apliquem
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació?
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? 4
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? Majoritàriament homes
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? Més de 50 anys
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? No
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? No
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? No tenim pla d'igualtat
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere?
Si us plau faciliteu l’enllaç https://xes.cat/protocol-davant-dassetjaments/
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital?
Si us plau indiqueu quines entitats Col·lectiu Ronda, Tres Cadires SCCL, EcoCentral, Alterbanc, Estraperlo Cooperativa Integral, XES, BTactic SCCL, REAS País Valencià, La Pera Comunicació SCCL, Menjadors Ecològics, etc.
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: AlterBanc, REAS País Valencià, Keras Buti, EcoCentral, Opcions, La Kosturica, Ecologistes en Acció, Ecomenja, Ecoarrels, Vatua L’Olla, XAMEC, L’Esberla SCCL, La Marmita, Menjadors Ecològics, Arran de Terra SCCL, Antígona Procesos Participativos
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? No
Apliqueu el teletreball? Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? Per a totes les persones treballadores
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? OpenOffice, Zoom, Telegram, WhatsApp, KanbanFlow, Nubo, Trello, TeamUp
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Problemes tècnics i/o informàtics, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? Mitjançant l'aplicació de normes internes i cures.
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents?
Si us plau especifiqueu
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet innovar i créixer com a organització
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Torre Jussana No el coneixiem
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa No el coneixiem
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa El coneixem però no l'hem fet servir
Incubadores o programes d'acceleració No el coneixiem
Altres serveis o ajuts El coneixem però no l'hem fet servir
Subvenció “Enfortim l’ESS” El coneixem però no l'hem fet servir
Subvenció “Impulsem el que fas” L'hem fet servir
Kit Digital per a PIMES El coneixem però no l'hem fet servir
Projectes Singulars L'hem fet servir
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització El coneixem però no l'hem fet servir
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització El coneixem però no l'hem fet servir
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) El coneixem però no l'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt?
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils?