digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 329
Identificador d'enviament: 313
Submission UUID: 4cee89c0-8d23-4bfb-be9e-dd5445283e0e
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 11/04/2023 - 11:04
Completed: dt., 11/04/2023 - 11:22
Canviat: dt., 11/04/2023 - 11:22

Remote IP address: 77.230.162.107
Enviat per: Esplais Catalans
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Esplais Catalans
1982
www.esplac.cat
G08773517
08002
Gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
Administrador/a de bases de dades, Programador/a
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Gmail / Whats App / Telegram / Zoom / Jitsi
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
SBSS - Comptabilitat.
G-Drive - Ofimàtica.
Era - ERP Propi.
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
L'ERA, el nostre ERP, està desenvolupada sobre programari lliure
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual
7. Composició i impacte social
16
Majoritàriament dones
Menys 30 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/12/Protocol_amb_esmenes.pdf
Btactic
Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Escola Lliure el Sol, Incoop
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Excepcionalment
Amb un percentatge fix de temps, en relació a les hores de treball totals
{Buit}
Efectivitat de les reunions, Confusió respecte a canals de comunicació
{Buit}
No
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Millora de processos d'equips i persones treballadores
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}