digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 329
Identificador d'enviament: 313
Submission UUID: 4cee89c0-8d23-4bfb-be9e-dd5445283e0e
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 11/04/2023 - 11:04
Completed: dt., 11/04/2023 - 11:22
Canviat: dt., 11/04/2023 - 11:22

Remote IP address: 77.230.162.107
Enviat per: Esplais Catalans
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació Yes
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa Yes
Nom de l’organització: Esplais Catalans
Any de creació: 1982
Pàgina web: www.esplac.cat
CIF de l'empresa (o persona autònoma): G08773517
Codi postal de la seu principal de l’organització: 08002
Correu de contacte de l’organització: esplac@esplac.cat
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? Gerent
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? Associació
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? Serveis a persones
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? Organització no especialitzada en TIC però amb persones treballadores, departament o àrea TIC
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica Fons públics en subvencions, Quotes dels socis i sòcies
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...), Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur?
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? No
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? Més d’1.000.000 €
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu La tenim igualitàriament
Navegació i comunicació a Internet La tenim, majoritàriament dones
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital La tenim igualitàriament
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) La tenim igualitàriament
Tractament de la informació gràfica i audiovisual La tenim, majoritàriament dones
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) La tenim, majoritàriament homes
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) No la tenim
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) La tenim igualitàriament
Comunicació i col·laboració en línia La tenim, majoritàriament dones
Creació de continguts audiovisuals La tenim, majoritàriament dones
Creació o manteniment de codi i programari La tenim, majoritàriament homes
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals La tenim igualitàriament
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? Administrador/a de bases de dades, Programador/a
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? Majoritàriament homes
Correu electrònic Constantment
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) Sovint
Vídeo conferència Sovint
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) Mai
Listes de correu / butlletins digitals Sovint
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació Gmail / Whats App / Telegram / Zoom / Jitsi
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? SBSS - Comptabilitat.
G-Drive - Ofimàtica.
Era - ERP Propi.
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? Cap, que tinguem constància
Desenvolupament web Menys de 1000 €
Comunicació i màrqueting digital Menys de 1000 €
Gestió i protecció de dades 1001 - 10.000 €
Seguretat digital 1001 - 10.000 €
Formació en noves tecnologies Cap
Contractació persones amb perfil TIC 10001 - 50.000 €
Nou programari Cap
Serveis al núvol Menys de 1000 €
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia?
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“).
Les eines que feu servir són de programari lliure? Parcialment
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: L'ERA, el nostre ERP, està desenvolupada sobre programari lliure
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? Creative Commons o altre llicència oberta
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? No
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? No
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca Tenim personal propi
Programació / disseny de la nostra web o plataforma Comptem amb freelance o proveïdora externa
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma Tenim personal propi
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials Tenim personal propi
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats Ho resolem com millor sabem
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? S’aplica de manera habitual i integral
Guia d'estil per continguts Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Manual de comunicació interna Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Reunions específiques al respecte Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista
Assessorament extern No ho apliquem
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació?
Si us plau, indiqueu si els protocols consideren les següents qüestions Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? 16
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? Majoritàriament dones
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? Menys 30 anys
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades? No
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? No
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? No tenim pla d'igualtat
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere?
Si us plau faciliteu l’enllaç https://www.esplac.cat/wp-content/uploads/2021/12/Protocol_amb_esmenes.pdf
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital?
Si us plau indiqueu quines entitats Btactic
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: Escola Lliure el Sol, Incoop
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? No
Apliqueu el teletreball? Excepcionalment
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? Amb un percentatge fix de temps, en relació a les hores de treball totals
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball?
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? Efectivitat de les reunions, Confusió respecte a canals de comunicació
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar?
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? No
Si us plau especifiqueu
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? Millora de processos d'equips i persones treballadores
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Torre Jussana El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa El coneixem però no l'hem fet servir
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa El coneixem però no l'hem fet servir
Incubadores o programes d'acceleració El coneixem però no l'hem fet servir
Altres serveis o ajuts El coneixem però no l'hem fet servir
Subvenció “Enfortim l’ESS” El coneixem però no l'hem fet servir
Subvenció “Impulsem el que fas” El coneixem però no l'hem fet servir
Kit Digital per a PIMES El coneixem però no l'hem fet servir
Projectes Singulars El coneixem però no l'hem fet servir
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització No el coneixiem
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització No el coneixiem
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) No el coneixiem
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt?
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils?