digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 298
Identificador d'enviament: 282
Submission UUID: 657bba7a-f980-445c-b861-630e71303cfc
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 29/03/2023 - 10:41
Completed: dc., 29/03/2023 - 11:00
Canviat: dc., 29/03/2023 - 11:00

Remote IP address: 213.4.35.232
Enviat per: Fundació Coop57
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Fundació Coop57
2014
https://fundacio.coop57.coop/
G66248089
8013
Coordinadora
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
{Buit}
La tenim igualitàriament
{Buit}
{Buit}
{Buit}
La tenim, majoritàriament homes
Cap. Nomès hi ha una persona contractada és la coordinadora
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
mailchimp
Modzila
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
Madix
Distriro K
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Cap de les esmentades
{Buit}
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Madix
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
No estic segura / segur
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
-1
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
-1
No
No tenim pla d'igualtat
No
pangea
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Estratègia ESS2030, Coòpolis
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Amb un percentatge fix de temps, en relació a les hores de treball totals
zoom
madix
Efectivitat de les reunions, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Practica i organització
No
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}