digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 296
Identificador d'enviament: 280
Submission UUID: 12671449-786d-4238-934a-8879eb15b847
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 28/03/2023 - 21:21
Completed: dt., 28/03/2023 - 21:45
Canviat: dt., 28/03/2023 - 21:45

Remote IP address: 77.230.174.245
Enviat per: Nomdonalagana SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Nomdonalagana SCCL
2022
https://nomdonalagana.cat/
F10733004
08020
Co-fundadora
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
No la tenim però ens aniria bé
Cap
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Whatsapp, Telegram
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
Domini públic
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual
7. Composició i impacte social
3
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
No tenim pla d'igualtat
No ho sé
Apunts (Fundació Joia), Fundació Arep
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), InnoBA, Coòpolis
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Només per a aquelles persones que ho demanen
{Buit}
Manca de coneixements per treballar per objectius, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Hem tingut seguiment per part del SAESS, també per part de la Coopolis.
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}