digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 276
Identificador d'enviament: 260
Submission UUID: 72922e5b-c45b-47fc-9bef-32c5d0224556
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 02/02/2023 - 16:53
Completed: dj., 02/02/2023 - 17:51
Canviat: dj., 02/02/2023 - 17:51

Remote IP address: 2.139.255.180
Enviat per: Escoltes Catalans
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Escoltes Catalans
1974
https://www.escoltes.org/
G-08983199
08003
Tècnica de projectes educatius
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Cap de recursos humans, Comptable
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
-Correu i llistes de correu: gmail (emmascarat en escoltes.org)
-Missatgeria: whatsapp
-Vídeo: zoom, google meet, jit.si
-Butlletí: mailchimp
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Plataforma de compres
-La introducció del CRM està actualment en procés.
-Eina digital per al cens, la nostra base de dades de persones voluntàries
-Eina "espai intern" a Decidim (participa.escoltes.org)
-Excels de comptabilitat i gestió de recursos econòmics
-Google Drive, google calendar, google forms...
-Compres online, segons proveïdors
-Eina ètica pilot de comptabilitat i "co-gestió" (amb els diferents agrupaments) per potenciar l'autonomia i facilitar el seguiment econòmic i comptable
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web, Ho desconec
Pesca o missatges electrònics fraudulents, Trencament d'enllaços al Decidim
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio), Xarxes socials (tw, ig, fb, l'in, yb)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Ho son molt poques, principalment el Decidim.
Puntualment utilitzem Jotform, Jitsi.meet i alguna altra.
Depèn molt. Tenim un blog (wordpress) de domini públic, la web ho desconec, el Decidim és amb llicència oberta... Quan generem recursos intentem que siguin oberts.
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual, D'altres considerades al nostre Protocol, Protocol davant l'abús sexual infantil, i reglaments de règim intern
7. Composició i impacte social
9
Un nombre similar d'homes i dones
Menys 30 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat que contempla mesures relacionades amb la digitalització.
Violències virtuals (?)
https://www.escoltes.org/noticies/presentem-el-protocol-per-a-la-prevencio-i-labordatge-de-les-violencies-masclistes-descoltes-catalans/
A nivell digital ho tenim menys introduït (com hem dit, sobretot Decidim);

les entitats i plataformes amb qui ens relacionem sí que son del sector social i l'ESS.
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Lafede.cat; FCEG; CJB; CNJC; Cens d'Entitats Ambientals / Consell per la Sostenibilitat.
Creación Positiva,
Obliqües,
Fundació Vicki Bernadet,
Decidim,
La Pera cooperativa,
Comuco,
i moltes altres.
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
-Ordinadors propis de cada treballadora
{Buit}
No identifiquem cap repte actualment.
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet innovar i créixer com a organització, Coherència interna de les nostres pràctiques amb els valors que defensem; formar-nos; enxarxar-nos...
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
-Assessorament especialitzat (proveïdors concrets, demandes partint de necessitats concretes...)
-Grup de digitalització de Lafede.cat - hi estem en contacte.
-Altres formacions en digitalització, puntualment.
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
-ESS Ajuntament de Barcelona
-Línia Pa de les convocatòries de Districte i ciutat de l'Ajuntament de Barcelona
-Fons privats de l'Associació
-Més formacions
-Més requisits/estímul (per exemple a través dels criteris/puntuació de les subvencions públiques) a la digitalització ètica per part de les entitats i les empreses finançades