digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 282
Identificador d'enviament: 266
Submission UUID: 75485624-040d-4b11-be97-f4f7426d346a
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 07/03/2023 - 13:02
Completed: dt., 07/03/2023 - 13:41
Canviat: dt., 07/03/2023 - 13:41

Remote IP address: 2.139.173.89
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Associació educativa i cultural Formes
2010
https://latrocasants.org/
G65400608
8008
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
No la tenim
Formador/a TIC
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Xarxes socials, butlletí digital, missatgeria instantània i correu electrònic
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
la nostra base de dades i de gestió és basa en l'odoo i treballem amb el nextcloud
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Odoo, nextcloud, linux, libreoffice
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
10
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
-7
No
No tenim pla d'igualtat
No
Coop Posant en comú (Gatxan), La Pera Coop
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Impuls Cooperatiu de Sants
Impuls Cooperatiu de Sants, Reflexes, L'Esguard.
Fem formacions en alfabetització digital
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Traçabilitat del temps de treball, Problemes tècnics i/o informàtics, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}