digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 229
Identificador d'enviament: 213
Submission UUID: 77eaff14-d62f-4f43-9cae-8510ed5ebced
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 24/11/2022 - 11:15
Completed: dj., 24/11/2022 - 11:44
Canviat: dj., 24/11/2022 - 11:44

Remote IP address: 213.195.113.185
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Opcions de Consum Responsable
1998
https://opcions.org
F61709853
08010
Coordinador IT & Intel·ligència Empresarial
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim
No la tenim
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Gestor/a d'operacions TIC
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Slack, WhatsApp, Gmail, Roundcube mail server, Telegram, Meet.coop
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Sinergia CRM, Contasol, Google Sheets, Microsoft Office, Trello
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
SO Ubuntu, LibreOffice i OpenOffice, Wordpres.org, WooCommerce, Matomo, Superset, Thunderbird, Pangea
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
-4
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
2
No
No ho sé
No
Coopdevs, Ardit, Apòstrof, Pangea, Codi Cooperatiu, Agència Talaia, Dies d'Agost, Sembra, femProcomuns, Talaios Kooperatiba
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Estratègia ESS2030, Coòpolis, Grup ECOS, Federació de Cooperatives de Consum
Totes les que podeu trobar aquí: https://lazona.coop/venedores
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Slack, Meet.coop, Google Drive
Efectivitat de les reunions, Manca de coneixements per treballar per objectius, Problemes tècnics i/o informàtics
Depèn en gran mesura de la cultura organitzativa i la manera com incorporem les eines digitals i com les fem servir.
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
MatchImpulsa, Camí de la Solidesa, Reimagina, Kit Digital
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
Els indicats amunt.
Ajuda a la contractació de perfils IT, ja que de vegades pot ser difícil competir amb el salaris que ofereix l'economia convencional.