digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 226
Identificador d'enviament: 210
Submission UUID: 62f25ab3-b442-4351-b04d-0cbf6341f744
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 22/11/2022 - 09:52
Completed: dt., 22/11/2022 - 10:41
Canviat: dt., 22/11/2022 - 10:41

Remote IP address: 139.47.117.236
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

ASSOCIACIÓ TALLERS ESCOLA DE VIDA
2017
{Buit}
G66972340
08019
TRESORER
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
Agent d'atenció a la persona usuària, Especialista de mitjans digitals
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
CORREU ELECTRONÒNIC GMAIL
MITSSATGERIA WHATSAPP
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
FACTURA ELECTRÓNICA B2BROUTER
EINES D'OFIMÀTICA DRIVE
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
Domini públic, Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
Exportació de dades completes (bolcat de dades)
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
3
Majoritàriament homes
Entre 30-50 anys
-1
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
CLACK AUDIOVISUAL
COOPMARESME
Associació Economia Social Catalunya (AESCAT)
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
VIDEOCONFERENCIA
DRIVE
Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
AMB UNA MILLOR COMUNICACIÓ
AMB HORARIS DEFINITS PER DESCONNECTAR DE LA FEINA
MENYS CARREGA LABORAL
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
COMUNICACIÓ
MARKETING
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
EQUIPS INFORMATICS