digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 229
Identificador d'enviament: 213
Submission UUID: 77eaff14-d62f-4f43-9cae-8510ed5ebced
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 24/11/2022 - 11:15
Completed: dj., 24/11/2022 - 11:44
Canviat: dj., 24/11/2022 - 11:44

Remote IP address: 213.195.113.185
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació Yes
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa Yes
Nom de l’organització: Opcions de Consum Responsable
Any de creació: 1998
Pàgina web: https://opcions.org
CIF de l'empresa (o persona autònoma): F61709853
Codi postal de la seu principal de l’organització: 08010
Correu de contacte de l’organització: opcions@opcions.coop
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? Coordinador IT & Intel·ligència Empresarial
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? Cooperativa
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa Integral
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? Consum i Serveis a Empreses
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica Fons públics en subvencions, Quotes dels socis i sòcies, Venda de béns o serveis
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...), Venda de productes en línia, Quotes per accés a serveis a través d'una web o plataforma
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? Ens agradaria tenir, més donacions, més publicitat, que el contingut digital que publiquem pogués tenir un retorn econòmic
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? No
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? 250.001-500.000 €
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu La tenim igualitàriament
Navegació i comunicació a Internet La tenim igualitàriament
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital La tenim igualitàriament
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) La tenim igualitàriament
Tractament de la informació gràfica i audiovisual La tenim, majoritàriament dones
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) La tenim igualitàriament
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) La tenim, majoritàriament homes
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) La tenim igualitàriament
Comunicació i col·laboració en línia La tenim igualitàriament
Creació de continguts audiovisuals La tenim, majoritàriament dones
Creació o manteniment de codi i programari No la tenim
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals No la tenim
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Gestor/a d'operacions TIC
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? Equilibri entre homes i dones
Correu electrònic Constantment
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) De vegades
Vídeo conferència Constantment
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) Constantment
Listes de correu / butlletins digitals De vegades
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació Slack, WhatsApp, Gmail, Roundcube mail server, Telegram, Meet.coop
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? Sinergia CRM, Contasol, Google Sheets, Microsoft Office, Trello
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? Cap, que tinguem constància
Desenvolupament web 10001 - 50.000 €
Comunicació i màrqueting digital 1001 - 10.000 €
Gestió i protecció de dades Menys de 1000 €
Seguretat digital 1001 - 10.000 €
Formació en noves tecnologies Cap
Contractació persones amb perfil TIC 1001 - 10.000 €
Nou programari Menys de 1000 €
Serveis al núvol Menys de 1000 €
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? E-commerce (tipus WooCommerce), ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia?
Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci? Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
Les eines que feu servir són de programari lliure? Parcialment
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: SO Ubuntu, LibreOffice i OpenOffice, Wordpres.org, WooCommerce, Matomo, Superset, Thunderbird, Pangea
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? Creative Commons o altre llicència oberta
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? No
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? No
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca Tenim personal propi
Programació / disseny de la nostra web o plataforma Comptem amb freelance o proveïdora externa
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma Tenim personal propi
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials Tenim personal propi
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats Comptem amb freelance o proveïdora externa
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? S’aplica de manera habitual i integral
Guia d'estil per continguts Sí, ho apliquem
Manual de comunicació interna No ho apliquem
Reunions específiques al respecte Sí, ho apliquem
Assessorament extern No ho apliquem
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? No ho sé
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? -4
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? Majoritàriament dones
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? Entre 30-50 anys
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades?
Si us plau especifiqueu quantes 2
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? No
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? No ho sé
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? No
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital?
Si us plau indiqueu quines entitats Coopdevs, Ardit, Apòstrof, Pangea, Codi Cooperatiu, Agència Talaia, Dies d'Agost, Sembra, femProcomuns, Talaios Kooperatiba
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? Xarxa d'Economia Solidària (XES), Estratègia ESS2030, Coòpolis, Grup ECOS, Federació de Cooperatives de Consum
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: Totes les que podeu trobar aquí: https://lazona.coop/venedores
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? No
Apliqueu el teletreball? Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? Per a totes les persones treballadores
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? Slack, Meet.coop, Google Drive
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? Efectivitat de les reunions, Manca de coneixements per treballar per objectius, Problemes tècnics i/o informàtics
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? Depèn en gran mesura de la cultura organitzativa i la manera com incorporem les eines digitals i com les fem servir.
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents? No
Si us plau especifiqueu
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? Millora de processos d'equips i persones treballadores, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Torre Jussana El coneixem però no l'hem fet servir
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa L'hem fet servir
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa L'hem fet servir
Incubadores o programes d'acceleració El coneixem però no l'hem fet servir
Altres serveis o ajuts L'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? MatchImpulsa, Camí de la Solidesa, Reimagina, Kit Digital
Subvenció “Enfortim l’ESS” L'hem fet servir
Subvenció “Impulsem el que fas” L'hem fet servir
Kit Digital per a PIMES L'hem fet servir
Projectes Singulars L'hem fet servir
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització L'hem fet servir
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització El coneixem però no l'hem fet servir
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) El coneixem però no l'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt? Els indicats amunt.
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? Ajuda a la contractació de perfils IT, ja que de vegades pot ser difícil competir amb el salaris que ofereix l'economia convencional.