digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 230
Identificador d'enviament: 214
Submission UUID: c5503ed0-c835-4573-8adc-5b0ca0c7cf7a
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 24/11/2022 - 12:35
Completed: dj., 24/11/2022 - 12:54
Canviat: dj., 24/11/2022 - 12:54

Remote IP address: 80.58.163.117
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Banc de recursosmancomunats de ciutat vella
2017
https://recursosmancomunats.org
F63776264
08001
Oficial de manteniment
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
No la tenim
No la tenim però ens aniria bé
CAp
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Allotjament web
Pesca o missatges electrònics fraudulents
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Venda o distribució de productes o serveis.
Cap de les esmentades
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Requereix invertir temps en aprenentatge
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
10
Un nombre similar d'homes i dones
Menys 30 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
No
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Coòpolis
{Buit}
Kit digital
8. Model organitzatiu i digitalització
No l’apliquem en cap cas
No
{Buit}
Ho estem visquent com un problema organitzatiu o tècnic complex i no sabem ni per on començar
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}