digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 380
Identificador d'enviament: 364
Submission UUID: ddf2ebe3-8018-4508-aaef-3ade7d2185c0
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 25/10/2023 - 17:53
Completed: dc., 25/10/2023 - 19:34
Canviat: dc., 25/10/2023 - 19:34

Remote IP address: 79.116.16.150
Enviat per: SMPM GROUP SL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

SMPM GROUP SL
2021
https://smpmgroup.com
B16834756
43004
CMO
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de sistemes, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Gestor de comptes, Programador/a
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Telegram
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Facturació electrònica, Plataforma de compres, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Pesca o missatges electrònics fraudulents
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Marketplace (tipus Sharetribe), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), Recopilem metadades (paraules clau, localització, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
No estic segura / segur
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
2
Un nombre similar d'homes i dones
Entre 30-50 anys
2
No ho sé
No tenim pla d'igualtat
No
No ho sé
{Buit}
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}