digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 344
Identificador d'enviament: 328
Submission UUID: 176b8395-dc30-489c-a706-0e7d0e55823a
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 13/04/2023 - 16:52
Completed: dj., 13/04/2023 - 17:10
Canviat: dj., 13/04/2023 - 17:10

Remote IP address: 139.47.41.154
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Asociación Luciérnagas Arte en Acción
2015
https://www.luciernagasarteaccion.com
G66678327
08014
presidenta
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Community manager
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
mailchimp, gmail, trello,, jitsi, zoom, meet
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Google Drive, Pimefactura
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Requereix invertir temps en aprenentatge
Sense llicència
No recollim cap dada
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
2
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
No tenim pla d'igualtat
No
Kedu Coop
Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Edualter, Gogara, Drac Màgic, Càmeres i Acció
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Trello
Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Interrupcions per temes personals o domèstics
Fent servir el Trello i amb reunions espécifiques per resolver quest tema
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}