digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 342
Identificador d'enviament: 326
Submission UUID: 45c06763-e6c7-4338-938f-367b9651e12a
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 13/04/2023 - 14:23
Completed: dj., 13/04/2023 - 15:10
Canviat: dj., 13/04/2023 - 15:10

Remote IP address: 83.41.118.111
Enviat per: Kloosiv Coop.
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Kloosiv Coop.
2020
https://www.kloosiv.coop
F55372387
8027
Cofundadora y Directora d'Operacions
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Administrador/a de sistemes, Analista de sistemes, Arquitecte de sistemes, Community manager, Gestor/a de projectes i serveis, Gestor/a d'operacions TIC, Programador/a, Responsable de qualitat, Responsable de seguretat TIC
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Whatsapp, Slack, Trello, Jira, Jitsi Meet, Atlassian, GitHub, Discord, Gmail.
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Hubspot, Google Drive, KillBill, Airtable, Zapier, Jira, Trello, A3Doc Cloud.
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”)., Facilita la provisió de productes o serveis orientats a l’administració pública (“empresa a govern”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
KillBill, Laravel, Jitsi Meet, BookStack.
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
3
Un nombre similar d'homes i dones
Menys 30 anys
No
No
No ho sé
No ho sé
Facto Cooperativa, Fundació MAP, Col·lectiu Ronda.
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030, Coòpolis
També som entitat acompanyada de l'Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines.
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Trello, Jitsi Meet, Slack, Jira, Whatsapp.
Interrupcions per temes personals o domèstics
Utilitzant coworkings o espais per treballar amb el portàtil fora de casa.
No
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}