digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 340
Identificador d'enviament: 324
Submission UUID: 199fabe3-a7bb-4483-9c21-7be2981ce186
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 13/04/2023 - 09:25
Completed: dj., 13/04/2023 - 09:46
Canviat: dj., 13/04/2023 - 09:46

Remote IP address: 79.158.63.169
Enviat per: Associació Creart
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Associació Creart
2006
creart.org.es
G64154479
8001
gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
No la tenim
No la tenim
cap perfil tecnològic
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Google Workspace, Asana (puntualment)
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
paquet microsoft i google workspace
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc)
Programa maliciós
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners)
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Requereix invertir temps en aprenentatge, El volum de feina i processos interns no ens deixa marge per passar d’eines propietàries a lliures
Domini públic
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
5
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
No ho sé
Estratègia ESS2030, La Fede
Versembrant SCCL, Espai Nacre ESS
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
google workspace, whatsapp
Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com
no els hem resolt
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
disposar de professionals joves amb competències digitals que s'inserissin a les organitzacions