digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 332
Identificador d'enviament: 316
Submission UUID: e66e54f4-25ff-4224-9c8b-cc787f250698
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 11/04/2023 - 15:45
Completed: dt., 11/04/2023 - 16:06
Canviat: dt., 11/04/2023 - 16:06

Remote IP address: 79.152.98.115
Enviat per: Rezerp
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Rezerp
2005
www.rezero.cat
G640047404
08009
Directora de comunicació
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
Administrador/a de bases de dades, Community manager, Gestor/a de projectes i serveis, Programador/a
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
uns 10
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
CRM Sinergia, Acces
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Programa maliciós
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Governança i/o processos participatius (tipus Mattermost, Decidim, Vocdoni o Loomio)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Ubuntu, CRM Sinergia, Open Office, Pangea
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
14
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
Pangea, Sinergia CRM, Agoranet.info, Abacus, Ecoreciclat, Fundació Banc de Recursos
Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Ordinadors portàtils, Servidor disponible a distància, zoom, correus electrònics, telegram.
Problemes tècnics i/o informàtics, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com
Tenim una persona extenra de l'empresa Agoranet,info que ens ajuda molt a superar problemes informàtics i cada vegada hi ha menys.
S'hauria de crear un protocol més acurat de les noves eines.
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No ho recordo
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Impulsem el que fas amb el foment del Comerç Verd (web, formacions, webinars, recursos online, etc) i la formació online Jo Coco (en procés)