digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 331
Identificador d'enviament: 315
Submission UUID: 3e9b498a-c4e5-4987-9513-ca4d2dc819aa
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 11/04/2023 - 14:25
Completed: dt., 11/04/2023 - 14:50
Canviat: dt., 11/04/2023 - 14:50

Remote IP address: 96.94.242.134
Enviat per: INCOOP.CAT
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

INCOOP.CAT
1991
WWW.INCOOP.CAT
F60137411
08029
Gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Agent d'atenció a la persona usuària, Gestor/a de projectes i serveis, Responsable de qualitat
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Google Work Space, MialChimp
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de recursos humans
SAGE, Libreoffice i Google Workspace
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
libreoffice
Copyright
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Paternalisme, Menyspreu a opinions, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual, Contacte i/o apropament no sol·licitat, Assetjament dins o fora de la feina, Rebre continguts digitals de caire sexual
7. Composició i impacte social
450
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
10
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
https://incoop.cat/espai-empleat/protocol-dassetjament/
Freelance, Collectic , btactic
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030
Confederació i Taula tercer sector
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
De manera incremental o accentuada des de la pandèmia del Covid
Google Work Space
Traçabilitat del temps de treball, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Estem elaborant un protocol del teletreball, per abordar els aspectes negatius...
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Més vies de finançament i específicament facilitat per contractar personal específic amb coneixement TIC