digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 250
Identificador d'enviament: 234
Submission UUID: 424f6b15-f7d2-4f90-a0d7-622f22ac4770
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 07/12/2022 - 10:14
Completed: dc., 07/12/2022 - 10:22
Canviat: dc., 07/12/2022 - 10:22

Remote IP address: 195.235.110.230
Enviat per: XCoop.cat
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

XCoop.cat
1980
x.coop
X120984321
08015
Gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Agent d'atenció a la persona usuària
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM)
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc)
Atacs per denegació de servei (DoS)
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc)
E-commerce (tipus WooCommerce)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”).
5. Política de coneixement i de dades
Completament
{Buit}
Domini públic
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
API sense restriccions
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual
7. Composició i impacte social
10
Majoritàriament homes
Menys 30 anys
1
1
No tenim pla d'igualtat
{Buit}
{Buit}
Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya
1
1
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Efectivitat de les reunions
{Buit}
{Buit}
Ho estem visquent com un problema organitzatiu o tècnic complex i no sabem ni per on començar
Millora de processos d'equips i persones treballadores
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}