digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 242
Identificador d'enviament: 226
Submission UUID: e417934d-89b4-4d73-83de-08a86c3ddd86
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 30/11/2022 - 14:46
Completed: dc., 30/11/2022 - 16:08
Canviat: dc., 30/11/2022 - 16:08

Remote IP address: 139.47.114.20
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Accepto les Polítiques de participació Yes
Accepto que algunes dades de la meva organització (nom, codi postal, forma jurídica, data de constitució, àrea d'activitat, sector econòmic i adreça URL) apareguin al directori Matchimpulsa No
Nom de l’organització: Les Mercedes Barcelona SCCL
Any de creació: 2020
Pàgina web: https://mensajerialesmercedes.com/inici
CIF de l'empresa (o persona autònoma): F01700020
Codi postal de la seu principal de l’organització: 08002
Correu de contacte de l’organització: hola@mensajerialesmercedes.com
Quin és el teu rol o posició actual dins l’organització? Socia treballadora - comercial i altres
Quina és la forma jurídica de la vostra organització? Cooperativa
Indiqueu si us plau quin tipus de cooperativa De treball associat
A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat? Transport, logística i distribució
Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)? Organització no especialitzada en TIC sense persones treballadores, departament o àrea TIC
Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica Fons públics en subvencions, Premi en metàl·lic, Venda de béns o serveis
Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament? Microfinançament (crowdfunding, crowdlending, matchfunding...), Venda de productes en línia
De les vies d’ingressos o finançament indicades en les preguntes anteriors que no apliqueu, amb quines us interessa comptar en un futur? Prestació de serveis a l'administració pública (per licitació o concurs) i venda de marxandatge.
Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?
El seguiment d'aquests indicadors el feu amb algun programari concret? No
Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021? 50.001-100.000 €
Ús de l'ordinador i del sistema operatiu La tenim, majoritàriament dones
Navegació i comunicació a Internet La tenim, majoritàriament dones
Cerca, gestió i anàlisi de la informació digital La tenim, majoritàriament dones
Tractament de la informació escrita (editors de textos com Word o Writer) La tenim, majoritàriament dones
Tractament de la informació gràfica i audiovisual La tenim, majoritàriament dones
Tractament i processament de les dades (fulles de càlcul com Calc o Excel, bases de dades) La tenim, majoritàriament dones
Anàlisi i visualització de dades (com Data Studio, Grafana o Tableau) No la tenim però ens aniria bé
Presentació de continguts (Impress, Powerpoint o similar) La tenim, majoritàriament dones
Comunicació i col·laboració en línia La tenim, majoritàriament dones
Creació de continguts audiovisuals No la tenim però ens aniria bé
Creació o manteniment de codi i programari No la tenim però ens aniria bé
Protecció de sistemes, dispositius i dades digitals No la tenim però ens aniria bé
Quins d’aquests perfils tecnològics i digitals formen part del vostre equip o equips de treball? Community manager, Gestor/a de projectes i serveis
Quina és la distribució de gènere en els perfils tecnològics o digitals que heu indicat tenir? Majoritàriament dones
Correu electrònic Constantment
Missatgeria instantània (tipus Telegram, Signal, Whatsapp, Zulip o similar) Constantment
Vídeo conferència Sovint
Eines de comunicació en equip (Kanban, Trello, Nextcloud-Deck, Slack, Mattermost o similar) Mai
Listes de correu / butlletins digitals De vegades
Especifiqueu, si us plau, el nom de les eines digitals que feu servir per a la comunicació Sobretot whatsapp i telegram. També mails sobretot per comunicar-nos amb els nostres clients més que entre nosaltres. Ens aniriem molt bé eines de comunicació i assignació de tasques dins l'equip, per complementar el sistema de gestió de rutes que tenim (Vonzu). Fem servir molt també el núvol per compartir documents.
Quines de les eines digitals següents feu servir per a la gestió interna de projectes i “backoffice”? Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
Respecte a aquestes eines, podeu especificar el nom de les més habituals que feu servir per a gestió interna i “backoffice”? Adobe pdf, word, excel, google drive, whatsapp i telegram. El sistema de gestió de comandes és la plataforma Vonzu.
Heu implementat alguna d’aquestes mesures o infraestructures tecnològiques? Allotjament web, Vonzu - gestió de rutes (pagament mensual)
Heu patit algun d’aquests tipus d’incidència en l’àmbit digital? Pesca o missatges electrònics fraudulents
Desenvolupament web Menys de 1000 €
Comunicació i màrqueting digital 1001 - 10.000 €
Gestió i protecció de dades Menys de 1000 €
Seguretat digital Cap
Formació en noves tecnologies Cap
Contractació persones amb perfil TIC Cap
Nou programari Menys de 1000 €
Serveis al núvol Menys de 1000 €
Quins aspectes o àrees de la vostra organització es realitzen mitjançant eines digitals? Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
Integreu o feu servir algun d’aquest tipus de plataformes digitals pel vostre model de negoci? E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
El vostre model de negoci depèn principalment d’una plataforma digital pròpia? No
Les eines que feu servir són de programari lliure? Parcialment
Si us plau podeu especificar el nom de les eines de programari lliure que feu servir?: Pàgina web de bolenbici dissenyada amb programari obert
Open Office
Quins tipus de llicència doneu principalment als continguts (pàgines web, documents, guies, recursos, etc.) que genereu en format digital? Sense llicència
Quines dades recopileu de les persones usuàries o clients? Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
Comercialitzeu algunes d'aquestes dades, com a part del vostre model de negoci? No
Compartiu amb altres organitzacions o col·laboradores alguna de les dades generades amb la vostra activitat comercial digital? No
Estratègia de comunicació en canals digitals i posicionament de marca Ho resolem com millor sabem
Programació / disseny de la nostra web o plataforma Comptem amb freelance o proveïdora externa
Manteniment de continguts de la nostra web o plataforma Ho resolem com millor sabem
Difusió i comunicació per mitjà de xarxes socials Ho resolem com millor sabem
Anàlisi de dades de posicionament web, SEO i accions segons resultats Ho resolem com millor sabem
En els vostres continguts de comunicació i màrqueting es té en compte l'avaluació de la inclusivitat i l’equitat de gènere (llenguatge no sexista, agressions a la dignitat femenina, estereotips de gènere, etc)? S’aplica de manera habitual i integral
Guia d'estil per continguts Sí, ho apliquem
Manual de comunicació interna Sí, ho apliquem
Reunions específiques al respecte Sí, ho apliquem
Assessorament extern Sí, ho apliquem
Compteu amb protocols per adreçar les violències masclistes digitals en els vostres canals de comunicació? No
Quin és el nombre total de persones treballadores de la vostra organització? 7
Quin és el percentatge aproximat d’aquestes persones treballadores en relació al gènere? Majoritàriament dones
Quina és la franja aproximada que configura la mitjana d’edat de les persones treballadores actualment? Entre 30-50 anys
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones immigrants o racialitzades?
Si us plau especifiqueu quantes 3
Entre les persones treballadores de la vostra organització, hi ha persones amb diversitat funcional? No
En cas de disposar d’un pla d'igualtat teniu alguna mesura lligada a la digitalització? No tenim pla d'igualtat
En el context de la vostra pàgina web, plataforma o app disposeu d'un codi de conducta o protocol envers discriminacions o violències de gènere? No
A l’hora d’escollir una proveïdora de productes o serveis digitals, afavoriu que siguin entitats de l’economia social i solidària o el procomú digital?
Si us plau indiqueu quines entitats Hem treballat amb l'Apòstrof per fer un pla de comunicació.
També hem establert un leasing d'un vehicle amb Biciclot dins el marc d'una col·laboració de la cooperativa de segon grau Som Ecologistica.
A quines xarxes, espais o federacions de l’economia social i solidària esteu adherides, afiliades o en formeu part? Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030
Amb quines altres entitats de l’Economia Social i Solidària intercoopereu o heu intercooperat recentment?: També formem part de Barcelona +Sostenible, La Insòlita, Bicihub i Som Ecologistica. Fa poc hem iniciat un pilot de paqueteria juntes amb Mensakas.
La vostra organització està implicada en alguna iniciativa (pròpia o compartida) per reduir la bretxa digital de gènere o altres eixos de discriminació enfront les TIC? No
Apliqueu el teletreball? Excepcionalment
Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball? Només quan algunes de les sòcies tenen tasques administratives, sino el repartiment és presencial.
Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball? El google drive i el whatsapp professional
Quins aspectes us suposen reptes en relació al teletreball actualment? Efectivitat de les reunions, Interrupcions per temes personals o domèstics, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
Respecte als reptes del teletreball que indiqueu, com els heu resolt o creieu que es podrien adreçar? Hem de tenir millors eines per organitzar rutes i de facturació de serveis.
Proporcioneu addicionalment a les persones treballadores altres mesures de suport o ajudes específiques per a la cura de nenes i nens o de familiars dependents?
Si us plau especifiqueu
Com esteu experimentant vosaltres la digitalització en relació a l’ESS en el seu conjunt? Al ser un projecte relativament jove (2020 creació)
En relació a les TIC, quins efectes significatius creieu que implica la digitalització d’organitzacions ESS com la vostra? Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat
Amb quina d’aquestes dues afirmacions us sentiu més identificades? La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
Acompanyament o formacions d’ateneus cooperatius No el coneixiem
Acompanyament o formacions de Torre Jussana No el coneixiem
Acompanyament o formacions de Barcelona Activa L'hem fet servir
Altres empreses o entitats a través del programa MatchImpulsa L'hem fet servir
Incubadores o programes d'acceleració El coneixem però no l'hem fet servir
Altres serveis o ajuts El coneixem però no l'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret del servei de suport o formació que heu fet servir com indiqueu amunt? El camí a la solidesa de Barcelona activa i assessoraments d'experts del programa Matchimpulsa
Subvenció “Enfortim l’ESS” L'hem fet servir
Subvenció “Impulsem el que fas” L'hem fet servir
Kit Digital per a PIMES El coneixem però no l'hem fet servir
Projectes Singulars El coneixem però no l'hem fet servir
Altres ajuts de l’Ajuntament de Barcelona a la digitalització El coneixem però no l'hem fet servir
Ajuts de la Generalitat de Catalunya a la digitalització El coneixem però no l'hem fet servir
Altres ajuts (locals, estatals o europeus) El coneixem però no l'hem fet servir
Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt?
Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils? Assessoraments d'experts per millorar la nostra gestió interna amb eines digitals.