digitESSt

Accepto les <a data-bs-toggle="modal" href="#">Pol&iacute;tiques de participaci&oacute;</a>

Nom de l’organització:

Any de creació:

Pàgina web:

codi_postal

Correu de contacte de l’organització:

A quin àmbit pertany l'organització pel seu tipus principal d'activitat?

Quina és la vostra tipologia d'organització respecte a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)?

Indiqueu quines han sigut fins a data d’avui les fonts d’ingressos i finançament principals de la vostra activitat econòmica

Compteu o heu comptat amb algunes d’aquestes vies digitals d’ingressos o finançament?

Respecte a la viabilitat econòmica del vostre projecte, feu seguiment del seu model de sostenibilitat a partir de la concreció d’indicadors econòmics?

disposeu_de_plataforma_digital_pel_vostre_model_de_negoci_

si_us_plau_especifiqueu_quina_tipologia_de_plataforma_es_utilitz

Quin tipus d’interacció afavoreix la plataforma principal que articula el vostre model de negoci?

quins_dels_seguents_aspectes_del_vostre_model_s_articulen_prefer

Quin va ser el vostre volum d'ingressos de l’any 2021?

Apliqueu el teletreball?

Més enllà del marc que estipula la llei (30% de la jornada, és a dir 2 dies en cas de jornada completa), en quines condicions es permet el teletreball?

Quines eines us han estat particularment útils a l’hora d’implementar el teletreball?

Si us plau, podeu indicar el nom concret de l’ajut o ajuts que heu rebut com indiqueu amunt?

Quins altres recursos de suport per part de l’administració pública creieu que us podrien ser útils?