digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 361
Identificador d'enviament: 345
Submission UUID: 2155f626-7a82-4e65-a914-5354915b9131
Submission URI: /ca/digitest

Created: dl., 10/07/2023 - 14:30
Completed: dl., 10/07/2023 - 14:42
Canviat: dl., 10/07/2023 - 14:42

Remote IP address: 185.38.129.37
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Gens grup d'experimentació en naturisme i sostenibilitat
2019
{Buit}
G67615401
08736
President
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament homes
Community manager, Gestor de comptes
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
canva, google workspace
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
libreoffice
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
9
Majoritàriament homes
Entre 30-50 anys
No
No
No tenim pla d'igualtat
No
{Buit}
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Estratègia ESS2030, Coòpolis
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius, Interrupcions per temes personals o domèstics
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}