digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 349
Identificador d'enviament: 333
Submission UUID: f013b3bb-94aa-4c83-adf3-8b0ff96c3f6f
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 10/05/2023 - 06:47
Completed: dc., 10/05/2023 - 06:53
Canviat: dc., 10/05/2023 - 06:53

Remote IP address: 185.107.105.222
Enviat per: TestingESS
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

TestingESS
1920
{Buit}
AF0202
08540
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Gestor de comptes
Equilibri entre homes, dones i persones no binàries
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Allotjament web
{Buit}
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
{Buit}
{Buit}
{Buit}
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
{Buit}
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
2
Un nombre similar d'homes i dones
{Buit}
{Buit}
{Buit}
No ho sé
{Buit}
No
{Buit}
{Buit}
{Buit}
8. Model organitzatiu i digitalització
Excepcionalment
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Suposa una inversió molt costosa econòmicament
{Buit}
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}