digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 337
Identificador d'enviament: 321
Submission UUID: 23163260-9268-4f40-ac63-25e624c3d3a6

Created: dc., 12/04/2023 - 13:55
Completed: dc., 12/04/2023 - 15:35
Canviat: dc., 12/04/2023 - 15:35

Remote IP address: 139.47.123.205
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Assoaciació ETHNIC
2006
www.aethnic.org
G64275076
8013
Co Direcció
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim
No la tenim
Gestor/a de projectes i serveis
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Gmail workspace i Telegram.
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
Google Workspace
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web
Programa maliciós
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Xarxes marketplace (tipus La Zona)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
LibreOffice, Telegram,
Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
5
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
Kedu, Hey Bloom,
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Consell d’Associacions de Barcelona (CAB), Estratègia ESS2030, InnoBA
Opcions, Calidoscoop, Mescladís, Alba Sud...
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Google Workspace i Telegram
Traçabilitat del temps de treball, Manca de coneixements per treballar per objectius, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com
Dedicant-hi temps per resoldre cadascún.
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Innoba i Enfortim l'ESS
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Ens interessa conéixer millor els recursos disponibles.