digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 336
Identificador d'enviament: 320
Submission UUID: 50984ea0-ddf3-43ae-8d13-4d35cc7460d8
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 12/04/2023 - 12:51
Completed: dj., 13/04/2023 - 08:37
Canviat: dj., 13/04/2023 - 08:37

Remote IP address: 81.45.130.185
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Associació Social Andròmines
1993
www.andromines.net
G60304862
08030
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Administrador/a de sistemes, Formador/a TIC, Responsable de qualitat, Responsable de seguretat TIC
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de recursos humans
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Programa maliciós, Pesca o missatges electrònics fraudulents
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Comunicació i màrqueting
E-learning (tipus Moodle), Gestió de continguts (tipus Wordpress)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
52
Un nombre similar d'homes i dones
Entre 30-50 anys
15
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
{Buit}
Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES), Estratègia ESS2030
{Buit}
Projectes propis per a col·lectius. Ordinadors de segona mà
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
En funció de la feina i responsabilitats que es realitzen i de manera adaptada a la persona.
Servidor centralitzat
Efectivitat de les reunions, Manca de coneixements per treballar per objectius
Dia a dia anem resolent, amb el sistema de prova i assaig
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Formacions del Cibernàrium o de Torre Jussana
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Serveis digitals mancomunats