digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 319
Identificador d'enviament: 303
Submission UUID: ae4243e1-4c65-4f0f-88a2-39a4141a8a04
Submission URI: /ca/digitest

Created: ds., 08/04/2023 - 16:51
Completed: ds., 08/04/2023 - 17:25
Canviat: ds., 08/04/2023 - 17:25

Remote IP address: 207.188.165.37
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat
2017
https://acpas.org
G67097915
08042
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
No la tenim
Agent d'atenció a la persona usuària, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Gestor/a de projectes i serveis
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Mailchimp
Telegram
Zoom
WhatsApp
Eventbrite
Xarxes socials (Facebook, Instagram, LinkedIn)
Web
Trello
Google Workspace
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol
Google Workspace
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement, Requereix invertir temps en aprenentatge, El volum de feina i processos interns no ens deixa marge per passar d’eines propietàries a lliures
Copyright
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
0
Majoritàriament dones
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
Caixa Guissona
Economat Social
CommonsCloud
Productora de podcast PlanHMedia
Plataforma digital La dona és actualitat
{Buit}
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
{Buit}
Google Workspaces
Telegram
Zoom
Trello
Manca de coneixements per treballar per objectius, Problemes tècnics i/o informàtics, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Interrupcions per temes personals o domèstics, Confusió respecte a canals de comunicació
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}