digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 241
Identificador d'enviament: 225
Submission UUID: ff04eb72-87e9-4f55-9e8e-7e958fef3923
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 30/11/2022 - 10:35
Completed: dc., 30/11/2022 - 10:44
Canviat: dc., 30/11/2022 - 10:44

Remote IP address: 37.222.238.184
Enviat per: 2
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

2
e3
e4
r
-2
r
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Analista de sistemes, Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a d'operacions TIC
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
oip
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM)
y6
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades
Programa maliciós, Pesca o missatges electrònics fraudulents, Descàrrega oculta
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Venda o distribució de productes o serveis.
Gestió de continguts (tipus Wordpress)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
85
Creative Commons o altre llicència oberta
No recollim cap dada
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
No es considera en cap cas actualment
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
0
Majoritàriament homes
Entre 30-50 anys
90
-209
No tenim pla d'igualtat
No
No
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Mutualitats de Catalunya
o998
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
9o89
ukuk
Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
8i8
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Suposa una inversió molt costosa econòmicament
La digitalització suposa una amenaça per organitzacions com la nostra i pot fer retrocedir històricament l’ESS
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
099p