digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 236
Identificador d'enviament: 220
Submission UUID: f4dfccd2-694a-49ea-98e4-7ae87355b3c8
Submission URI: /ca/digitest

Created: dl., 28/11/2022 - 08:39
Completed: dl., 28/11/2022 - 09:23
Canviat: dl., 28/11/2022 - 09:23

Remote IP address: 2.155.49.46
Enviat per: L'ESBERLA SCCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

L'ESBERLA SCCL
2013
https://www.esberla.cat
F65950149
08340
Coordinadora de l'estructura
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
No la tenim
La tenim, majoritàriament dones
Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de bases de dades i seguiment de clients (CRM), Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
ubuntu, odoo,
Creative Commons o altre llicència oberta
No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
Es té en compte però de forma no sistemàtica
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
15
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No ho sé
{Buit}
Xarxa d'Economia Solidària (XES), Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores, De manera incremental o accentuada des de la pandèmia del Covid
{Buit}
Efectivitat de les reunions, Traçabilitat del temps de treball, Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Incrementa la competència per part d’altres actors, Manca de personal qualificat digitalment i alhora coneixedor de la cultura de treball de l’ESS
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}