digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 389
Identificador d'enviament: 373
Submission UUID: ba9187f6-6bbe-4202-8c72-547ffa397fec
Submission URI: /ca/digitest

Created: dl., 13/11/2023 - 12:44
Completed:
Canviat: dl., 13/11/2023 - 14:30

Remote IP address: 79.153.111.179
Enviat per: SMART-IB
Language: Catalan

Is draft: Yes
Pàgina actual: 4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

SMART-IB
2013
www.smart-ib.coop
F90065418
41018
assessora
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Administrador/a de sistemes, Community manager, Especialista de mitjans digitals, Formador/a TIC, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Programador/a, informàtic
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
teams
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Plataforma de compres, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
teams, nuvol, discord
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Allotjament web
Pesca o missatges electrònics fraudulents
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
5. Política de coneixement i de dades
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
{Buit}
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
{Buit}
7. Composició i impacte social
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
8. Model organitzatiu i digitalització
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}