digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 348
Identificador d'enviament: 332
Submission UUID: c4025e21-e27c-431f-9b34-8036eb88cd0d
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 09/05/2023 - 12:38
Completed:
Canviat: dt., 09/05/2023 - 12:53

Remote IP address: 88.12.3.65
Enviat per: admina
Language: Catalan

Is draft: Yes
Pàgina actual: Inici
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
{Buit}
{Buit}
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
5. Política de coneixement i de dades
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
{Buit}
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
{Buit}
7. Composició i impacte social
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
8. Model organitzatiu i digitalització
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
{Buit}
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}