digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 345
Identificador d'enviament: 329
Submission UUID: daf15ff6-e8b8-46f2-8246-155750e0724e
Submission URI: /ca/digitest

Created: dj., 13/04/2023 - 18:51
Completed: dj., 13/04/2023 - 19:05
Canviat: dj., 13/04/2023 - 19:05

Remote IP address: 79.153.195.122
Enviat per: La Creatura
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

La Creatura
2017
www.lacreatura.org
G66940123
8027
coordinació
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim però ens aniria bé
No la tenim però ens aniria bé
Community manager
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Instagram, telegram
{Buit}
no ho sé
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis.
E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita una relació igualitària entre les persones usuàries de la plataforma ja siguin productores o consumidores (“consumidora a consumidora”)., Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”)., Facilita la provisió de productes o serveis orientats a l’administració pública (“empresa a govern”).
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Desconeixement
Domini públic, Creative Commons o altre llicència oberta
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
{Buit}
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
Discriminació per orientació o identitat sexual, Discriminació per expressió de gènere o característiques sexuals, Explicacions condescendents, Paternalisme, Qüestionament de tasques i capacitats, Comentaris sobre l’aspecte físic, sexistes i de caràcter sexual
7. Composició i impacte social
5
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
La Pera SCCL
{Buit}
{Buit}
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, més de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
videoconferència jitsi
Problemes tècnics i/o informàtics, Interrupcions per temes personals o domèstics, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
Diners dedicats a INVERSIONS per a desenvolupament web i app