digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 334
Identificador d'enviament: 318
Submission UUID: d0ef755d-dae7-4c73-a2a7-57842778f0e4
Submission URI: /ca/digitest

Created: dc., 12/04/2023 - 10:08
Completed: dc., 12/04/2023 - 10:29
Canviat: dc., 12/04/2023 - 10:29

Remote IP address: 83.50.140.82
Enviat per: TandemGo
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

TandemGo
2018
https://tandemgo.coop/
F67310532
08014
Project Manager
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim però ens aniria bé
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Arquitecte de sistemes, Community manager, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Programador/a, Responsable de seguretat TIC
Majoritàriament homes
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Trello, Whatsapp, Gmail, Google Xat, Google Meet
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica, Sistema de gestió de processos per operacions, persones, comptabilitat, etc (ERP)
Google Drive, plataforma pròpia, Elysa
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de projectes (tipus Kanban, Trello, WeKan), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“)., Facilita les relacions comercials amb altres empreses i entitats (“empresa a empresa”).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
PHP, React i Symfony
Sense llicència
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc), No recollim dades més enllà de les que marca la legislació
No
API amb algunes restriccions
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
14
Majoritàriament dones
Menys 30 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
{Buit}
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC), Estratègia ESS2030
FIARE, Previsora General, Fundació Joia, Obertament, Sport2live, Arç Cooperativa, SCIAS, Facultad de Ciencias Empresariales de Mondragon Unibertsitatea, MU Enpresagintza S.Coop. (MUE S.Coop), TAZEBAEZ S.Coop, Barcelona Activa, Fundación Escuela Andaluza de Economía Social, Suara Serveis SCoopCL, Fasolà SCoopCL, Fundación La Promotora.
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
{Buit}
Problemes tècnics i/o informàtics, Confusió respecte a canals de comunicació, Problemes per desconnectar de la feina fora de l'horari laboral
{Buit}
{Buit}
En haver ja desenvolupat el projecte dins de l'àmbit digital, evolucionem de manera natural i sense problemes en aquest context
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Facilita federar-se amb altres entitats o iniciatives, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Platform coops Venture Builder
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
Perte d'Economia Social, Activa Startup
{Buit}