digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 283
Identificador d'enviament: 267
Submission UUID: 743e4a02-1cde-4ed7-8174-9186feaeb127
Submission URI: /ca/digitest

Created: dt., 07/03/2023 - 16:29
Completed:
Canviat: dt., 07/03/2023 - 17:00

Remote IP address: 88.12.0.232
Language: Catalan

Is draft: Yes
Pàgina actual: 9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

PromotoradeMitjansaudiovisualsSCCL
1971
https://www.dracmagic.cat/
F08310013
8002
gerent
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
No la tenim
No la tenim
Administrador/a de bases de dades, Administrador/a de sistemes, Community manager, Responsable de seguretat TIC
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
Eina de gestió de comptabilitat, Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Acces - 2 bases de dades fetes a mida
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc), Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Atacs per denegació de servei (DoS)
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
E-commerce (tipus WooCommerce), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
{Buit}
{Buit}
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
17
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
No tenim pla d'igualtat
No
{Buit}
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)
Zumzeig, Fundació Surt
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
De manera incremental o accentuada des de la pandèmia del Covid
Zoom, Jitsi, Drive, servidor compartir amb VPN i accés remot, etc
Unificar criteris de quines eines digitals fer servir i com, coincidir tot l'equip i no parcialitzar tant epr equips/àmbits i agilitzar algunes aspectes de forma més organica i fluida
temes tècnics: amb un proveidor solvent i una persona de l'equip amb part de la jornada dedicada a resoldre problemes i ser interlocutora amb servei tècnic
planificar més les reunions de coordinació
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}