digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 252
Identificador d'enviament: 236
Submission UUID: 43022595-33fa-4d3e-8155-9d1f89dfbcd5

Created: dv., 09/12/2022 - 21:02
Completed: dv., 09/12/2022 - 21:33
Canviat: dv., 09/12/2022 - 21:33

Remote IP address: 95.122.167.251
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Associació Atzavara-arrels
2000
http://atzavaratortosa.org/
G43605567
43500
Secretaria
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
No la tenim
La tenim igualitàriament
Community manager
Equilibri entre homes, dones i persones no binàries
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
Whatsapp telegram, correu electronic de hotmail i gmail.
Eines d’ofimàtica i compartició de documents al núvol, Facturació electrònica
Drive i b2router.net
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Adopció de maquinari específic (ordinadors, servidors, etc), Adquisició de programari específic (eines d’oficina, tractament d’imatges, etc)
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Comunicació i màrqueting
Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
No en fem servir
Incompatibilitats amb partners i proveedores
Domini públic
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
6
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
1
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
Atenu cooperatiu TTEE
Atenu Coperatiu TTEE
{Buit}
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Zoom i Meet
Problemes tècnics i/o informàtics, Interrupcions per temes personals o domèstics
Millorar la conciliació i cercar opcions als llocs amb poca cobertura
No
{Buit}
Sabem que cal “posar-nos les piles” i treballar per adaptar-nos als canvis digitals constants
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Suposa una inversió molt costosa econòmicament, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
Formació en sociocràcia
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}