digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 237
Identificador d'enviament: 221
Submission UUID: 1ef77543-5703-4498-bb7a-6853a47e90d8
Submission URI: /ca/digitest

Created: dl., 28/11/2022 - 14:31
Completed: dl., 28/11/2022 - 14:52
Canviat: dl., 28/11/2022 - 14:52

Remote IP address: 93.176.128.79
Enviat per: Molsa cooperativa
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
Yes
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Molsa cooperativa
2016
https://molsa.bio/
F25822412
08025
Coordinador de la cooperativa
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament dones
{Buit}
La tenim, majoritàriament dones
{Buit}
La tenim, majoritàriament dones
{Buit}
La tenim, majoritàriament homes
Agent d'atenció a la persona usuària, Administrador/a de bases de dades, Community manager
Majoritàriament dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
{Buit}
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
{Buit}
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Venda o distribució de productes o serveis., Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
No
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Estem desenvolupant lla integració OUDO
{Buit}
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No ho sé
7. Composició i impacte social
1
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
No
No
Tenim pla d’igualtat però no tenim cap mesura específica en aquest sentit.
No
No ho sé
Confederació de Cooperatives de Catalunya, Xarxa d'Economia Solidària (XES)
Las Mercedes, Alternativa 3, Pam a Pam, Opcions...
No
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, el corresponent a la totalitat de la jornada laboral
Per a totes les persones treballadores
Ordinador, internet, google-meet, mail
Problemes tècnics i/o informàtics
{Buit}
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Millora de processos d'equips i persones treballadores, Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Increments de desigualtats de gènere, edat o d’altre tipus en equips, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}