digitESSt Enviat!

Número d'enviament: 234
Identificador d'enviament: 218
Submission UUID: 87adbca6-747a-43c1-81be-5c1219b52061
Submission URI: /ca/digitest

Created: dv., 25/11/2022 - 13:48
Completed: dv., 25/11/2022 - 15:23
Canviat: dv., 25/11/2022 - 15:23

Remote IP address: 83.44.28.47
Enviat per: Baulacreix SSCL
Language: Catalan

Is draft: No
Pàgina actual: Completat
Webform: digitESSt
Inici
No
1. Dades identificatives

1. Dades identificatives

Comencem! Aquest primer bloc de preguntes ens ajudarà a situar el vostre projecte.

Baulacreix SSCL
1994
https://baulacreix.cat/es/
F60662939
08902
Logopeda, Coordinadora projecte TreasureFamily App
3. Competències i eines digitals
Quines de les següents competències digitals tenen les persones de treballen a la vostra organització?
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament homes
La tenim igualitàriament
La tenim, majoritàriament dones
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
La tenim, majoritàriament homes
Community manager, Formador/a TIC, Gestor de comptes, Gestor/a de projectes i serveis, Responsable de qualitat, Responsable de seguretat TIC
Equilibri entre homes i dones
Opcions Constantment Sovint De vegades Mai
Quines de les eines següents feu servir per a la comunicació interna i/o entre persones o entitats col·laboradores?
{Buit}
No ho sé
{Buit}
4. Infraestructura tecnològica i plataformització
Pagament de quotes per ús de programari al núvol, Serveis d'allotjament de dades, Allotjament web
Cap, que tinguem constància
Cap Menys de 1000 € 1.001-10.000 € 10.001-50.000 € Més de 50.000 €
Quin és el vostre pressupost anual aproximat per a les següents àrees digitals?
Gestió interna (comptabilitat, documentació digitalitzada, etc), Organització de l’equip de treball (gestió de projectes, documents de treball compartits, reunions de treball virtual…), Coordinació amb altres empreses o organitzacions associades (partners), Comunicació i màrqueting
ERP (Gestió comptable, logística, recursos humans, projectes, etc., tipus Odoo), Gestió de continguts (tipus Wordpress), Gestió de dades al núvol i oficina virtual (tipus SomNúvol, Pangea o Google Drive)
Facilita productes o serveis a clients o sòcies (“empresa a consumidores“).
5. Política de coneixement i de dades
Parcialment
Treball amb eines de Google
No ho sé encara, en procés d'Alta com a Desenvolupadors
Recollim dades personals (nom i cognoms, edat, sexe, etc)
No
No
6. Processos de comunicació
Tenim personal propi Comptem amb freelance o proveïdora externa Ho resolem com millor sabem Ningú s’encarrega
Respecte als següents processos de comunicació i màrqueting, indiqueu en cada cas segons sigui més habitual:
S’aplica de manera habitual i integral
Sí, ho apliquem Sí, ho apliquem amb perspectiva de gènere / no sexista No ho apliquem
Respecte a la vostra comunicació interna i externa (textos, imatges, publicitat, etc) apliqueu alguna d'aquestes coses?
No
7. Composició i impacte social
20
Majoritàriament dones
Entre 30-50 anys
3
No ho sé
No ho sé
No ho sé
{Buit}
Cooperatives del sector sanitari, programació, audiovisual i traducció
{Buit}
No ho sé
8. Model organitzatiu i digitalització
Sí, menys de la meitat de la jornada laboral
De manera incremental o accentuada des de la pandèmia del Covid
Videotrucades, emails, missatges, trucades i eines de treball online (Google)
Efectivitat de les reunions, Problemes tècnics i/o informàtics
{Buit}
{Buit}
Ens posicionem amb una mirada crítica i prudent alhora d'adoptar eines TIC, resistint qualsevol canvi que no sigui coherent amb els nostres principis de l'ESS
Ampliació de la sostenibilitat econòmica, Increment de vendes i/o volum de mercat, Creació de noves dinàmiques de difusió i per comunitats, Permet una internacionalització i augment de possibles clients, Permet innovar i créixer com a organització
La digitalització pot ajudar a reforçar i fer escalar l’ESS en el seu conjunt
9. Coneixement i aprofitament de recursos de suport
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quins programes d’impuls a la digitalització coneixeu o heu fet servir?
{Buit}
No el coneixiem El coneixem però no l'hem fet servir L'hem fet servir
Quines ajudes i subvencions coneixeu o heu fet servir per a la vostra activitat?
{Buit}
{Buit}