digitESSt

1 de 11 (0%)
Indica els camps necessaris

El digitESSt és una eina d'autodiagnòstic de l'estat de la digitalització de la vostra organització. A mode de brúixola, us permetrà identificar en quin punt us trobeu respecte a un seguit de dimensions. Una vegada realitzat el test, us suggerirà una digiDieta: un ventall de recursos per a transitar cap a models de negoci digitals o impulsar els vostres processos de digitalització. Les organitzacions que realitzin el digitESSt podran incorporar-se a la comunitat de la incubadora Hubbik (UOC) i se’ls oferirà una hora d'assessorament amb expertes, a través del Servei d'Assessorament en Economia Social i Solidària (SAESS) de Barcelona Activa.

El digitESSt cobreix 9 breus blocs de preguntes sobre la vostra organització i comporta una dedicació aproximada de 20 minuts. Es pot omplir parcialment i desar la sessió per a enllestir-lo més tard, en cas que us calgui consultar alguna dada. 

El digitESSt no parteix d'una visió neutra i aïllada de la tecnologia i allò digital, sinó d'una mirada reflexiva i transversal en vers quin model de digitalització volem impulsar. Concretament, aborda temes com:

  • Forma legal, àmbit i ingressos
  • Competències i eines digitals
  • Infraestructura tecnològica i plataformització
  • Política de coneixement i de dades
  • Processos de comunicació
  • Composició i impacte social
  • Model organitzatiu i digitalització
  • Coneixement i aprofitament de recursos de suport

Les dades agregades facilitaran la generació d'una diagnosi col·lectiva sobre l'estat de la digitalització de l'ESS a Barcelona. D'aquesta forma, acceptant la política de participació permets que les dades que ens proporcioneu (degudament anonimitzades) siguin utilitzades per impulsar aquest coneixement comú, contribuint a la consolidació i l'enfortiment de l'àmbit de l'ESS.

El digitESSt és una eina desenvolupada pel grup de recerca Dimmons a partir del programa MatchImpulsa, un projecte de recerca-acció de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital (Càtedra_Oberta), impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona (a través del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps) i Barcelona Activa.

FORMULARI ON LINE DE CONSENTIMENT INFORMAT

PROJECTE DIGITEST DE MATCHIMPULSA

Aquest text té l’objectiu d’informar-vos sobre el projecte DigiTest dins del marc de MatchImpulsa (d’ara en endavant, DigiTest) al que se us convidem a participar i que té com a finalitat estudiar i avançar en la digitalització transversal dels projectes d’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. La nostra intenció és que rebeu la informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si accepteu o no participar en el DigiTest. Us demanem que llegiu aquest document amb atenció.

Títol del Projecte: DigiTest de MatchImpulsa

Objectiu del Projecte: Aquest projecte de recerca-acció neix com a resposta a la COVID-19 per potenciar i escalar projectes de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa, reforçar l’enxarxament local, la projecció internacional, l’adaptació de la perspectiva de gènere, de mesures i plans d’igualtat als entorns digitals d’empreses i organitzacions. La informació obtinguda per mitjà d’aquest qüestionari formarà part d’un conjunt de dades qualitatives agregades pel projecte MatchImpulsa, respectant la privacitat i anonimitat de les persones entrevistades, com es detalla a sota.

El projecte forma part de La Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital: Per una economia col·laborativa centrada en el benestar de les persones i el dret a la ciutat (Càtedra_Oberta), fruit de l’acord entre la Universitat Oberta de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i està dirigida pel grup de recerca Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute). Persona responsable del Projecte: Mayo Fuster Morell

El tractament de les dades de caràcter personal de tots els subjectes participants s’ajustarà al que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

Mayo Fuster Morell - mfuster@uoc.edu - Telf.: 648 877748

Finalitats

Dur a terme les activitats de recerca detallades al marc del Projecte

Destinataris

Les seves dades seran utilitzades únicament per l’equip de recerca dirigit per Mayo Fuster Morell i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment, excepte en el supòsits previstos per la llei.

Drets dels interessats

Podreu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, suspensió, oposició, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació enviant un correu electrònic a [adreça electrònica de la persona investigadora], adjuntant una fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE i que ACCEPTO EL TRACTAMENT DE DADES FACILITADES