digitESSt

1 de 11 (0%)
Indica els camps necessaris
👉 La digitalització és una oportunitat o una amenaça per a la vostra organització?
👉 Esteu aplicant una mirada feminista a la governança i les eines que feu servir?
👉 Fins a quin punt esteu enxarxades i rebent suport per a fer el salt tecnològic?

 

El digitESSt és una eina d'autodiagnòstic de l'estat de la digitalització de la vostra organització 📳 Un cop l’ompliu, us suggerirà recursos per a transitar cap a models de negoci digitals o impulsar els vostres processos de digitalització 🛠️

 

També permet incorporar-vos a la comunitat de la incubadora Hubbik (UOC) 👫 i obtenir assessorament amb expertes, a través del Servei d'Assessorament en Economia Social i Solidària (SAESS) de Barcelona Activa 🤝

 

El digitESSt cobreix 9 breus blocs de preguntes sobre la vostra organització i comporta una dedicació aproximada de 15 minutsEs pot omplir parcialment i desar la sessió per a enllestir-lo més tard, en cas que us calgui consultar alguna dada 🤔

 

Les dades agregades (anonimitzades) facilitaran la generació d'una diagnosi col·lectiva sobre l'estat de la digitalització de l'ESS a Barcelona! 📊 

 

El digitESSt és una eina desenvolupada pel grup de recerca Dimmons a partir del programa MatchImpulsa, un projecte de recerca-acció de la Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital (Càtedra_Oberta), impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona (a través del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps) i Barcelona Activa.

 

FORMULARI ON LINE DE CONSENTIMENT INFORMAT

PROJECTE DIGITEST DE MATCHIMPULSA

Aquest text té l’objectiu d’informar-vos sobre el projecte DigiTest dins del marc de MatchImpulsa (d’ara en endavant, DigiTest) al que se us convidem a participar i que té com a finalitat estudiar i avançar en la digitalització transversal dels projectes d’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. La nostra intenció és que rebeu la informació correcta i suficient per a què pugueu decidir si accepteu o no participar en el DigiTest. Us demanem que llegiu aquest document amb atenció.

Títol del Projecte: DigiTest de MatchImpulsa

Objectiu del Projecte: Aquest projecte de recerca-acció neix com a resposta a la COVID-19 per potenciar i escalar projectes de l’Economia Social i Solidària i col·laborativa, reforçar l’enxarxament local, la projecció internacional, l’adaptació de la perspectiva de gènere, de mesures i plans d’igualtat als entorns digitals d’empreses i organitzacions. La informació obtinguda per mitjà d’aquest qüestionari formarà part d’un conjunt de dades qualitatives agregades pel projecte MatchImpulsa, respectant la privacitat i anonimitat de les persones entrevistades, com es detalla a sota.

El projecte forma part de La Càtedra Barcelona UOC en Economia Digital: Per una economia col·laborativa centrada en el benestar de les persones i el dret a la ciutat (Càtedra_Oberta), fruit de l’acord entre la Universitat Oberta de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa i està dirigida pel grup de recerca Dimmons (Internet Interdisciplinary Institute). Persona responsable del Projecte: Mayo Fuster Morell

El tractament de les dades de caràcter personal de tots els subjectes participants s’ajustarà al que es disposa al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Responsable del tractament

Mayo Fuster Morell - mfuster@uoc.edu - Telf.: 648 877748

Finalitats

Dur a terme les activitats de recerca detallades al marc del Projecte

Destinataris

Les seves dades seran utilitzades únicament per l’equip de recerca dirigit per Mayo Fuster Morell i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment, excepte en el supòsits previstos per la llei.

Drets dels interessats

Podreu exercitar el vostre dret d’accés, rectificació, suspensió, oposició, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació enviant un correu electrònic a [adreça electrònica de la persona investigadora], adjuntant una fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat.

MANIFESTO QUE HE ESTAT INFORMAT/DA DE LES QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL PROJECTE i que ACCEPTO EL TRACTAMENT DE DADES FACILITADES